Tech Wash en TX.Direct van Nikwax

Verbeterde verpakking en lagere productiekosten

Nikwax is producent van Tech Wash en TX.Direct, wereldwijd toonaangevende producten voor het impregneren van outdoor-kleding en –uitrusting. Het bedrijf sleepte vier Queen's Awards in de wacht, de hoogste Britse onderscheiding voor succesvol ondernemerschap. Teamplast is trots op haar aandeel in de vernieuwde verpakking voor deze succesvolle producten.
Het Britse bedrijf benaderde ons omdat de kwaliteit van de sluitingen voor hun verpakkingen niet voldeed. In onze eerste contacten werd direct duidelijk dat we ook de productiesnelheid van het bedrijf konden verhogen met een nieuw schroefdraadprincipe dat de overstap van handmatig naar automatisch cappen mogelijk maakte..

Recyclingvoordeel

De nieuwe Nikwax verpakkingen worden uit  één polymeer (PE) vervaardigd wat het recyclen vergemakkelijkt.  De enige voorwaarde hiervoor was dat het design aan de buitenzijde hetzelfde moest blijven. Dat is gelukt. Verder voorzagen we de verpakking van tamper evidence.

Logistiek en extreme klimaatveranderingen

Tech Wash en TX.Direct worden wereldwijd verkocht en moeten daarom bestand zijn tegen extreme klimaatveranderingen en uitgebreide logistiek. Ook alle andere gestelde doelstellingen zijn behaald; optimalisering van de productie, het verhogen van de productiecapaciteit, het omlaag brengen van de verpakkingskosten en het verbeteren van de algemene kwaliteit.    

Nikwax, opgericht in 1977, heeft haar hoofdkantoor in Wadhurst, East Sussex, Groot-Brittannië en heeft vestigingen in het Amerika, Oostenrijk en Polen.