Recycling van kunststoffen en PCR.

Al enige jaren is Teamplast betrokken bij het ontwikkelen van Bio-Based grondstoffen van polypropyleen. Wij werken hier samen met onder andere de universiteit van Wageningen. Deze technische ontwikkeling vraagt een grote inspanning en ook is er discussie over het nut van Bio-based materialen gezien het feit dat deze hernieuwbare grondstoffen gebruikt maken van de voedselketen.

Een andere route om kunststoffen beter te gebruiken is het recyclen van kunststoffen. De laatste jaren hebben verschillende stake-holders zoals grondstofproducenten, recyclingindustrie en overheid  veel energie gestoken in de ontwikkeling van recycling van kunststoffen. Het gaat hier om inzamelen van kunststof consumentenafval, bouwen van sorteer en opwerk faciliteiten en het opnieuw in de markt brengen van deze materialen als grondstof, dit wordt PCR ofwel Post-Consumer-Recycled materiaal genoemd.

In deze keten is Teamplast een speler die zeer betrokken is bij deze ontwikkeling en inmiddels heeft Teamplast PCR grondstof in de variant van Polypropyleen toegevoegd aan haar gamma. Dit PCR-PP materiaal wordt door QCP, een joint-venture van twee grote kunststofproducenten Lyondell-Basell en Suez, geproduceerd als een Polypropyleen copolymeer welke geschikt is voor de productie van een range kunststof sluitingen.

Voordelen PCR-PP:

  • Besparing op gebruik van fossiele grondstoffen.
  • Vermindering van CO2 uitstoot.
  • Bijdragen aan het verminderen van de afvalberg.

Echter PCR heeft enkele beperkingen waar rekening mee moet worden gehouden.

Kleuren:

PCR-PP is in de basis grijs of ivoorkleurige waardoor het beperkingen heeft met betrekking tot inkleuren.

Het toepassen van met name lichte, transparante of pastelkleuren is lastig of zelfs niet mogelijk bij PCR-PP, overige kleuren vanaf de midden range zijn wel mogelijk.

Zwart is een kleur die door de sorteermachine slecht wordt gedetecteerd waardoor deze producten niet goed worden uit gesorteerd om vervolgens weer als gerecycled materiaal ingezet te kunnen worden. Dit heeft te maken met de infra rode licht absorptie van zwart. Inmiddels zijn er nieuwe zwarte kleurstoffen die wel infra rood detecteerbaar zijn, dus indien zwart een gewenste kleur voor uw product is moet hier wel rekening mee gehouden worden om recycling mogelijk te maken.

Voedselveiligheid:

Omdat PCR-PP geen voedselveiligheidsverklaring van de officiële instanties krijgt kan op dit moment  PCR-PP nog niet ingezet worden voor producten met direct voedselcontact. Wel is dit een onderwerp waar hard aan wordt gewerkt door de industrie en overheid.

Mocht u interesse hebben in PCR-PP voor uw product dan beantwoorden we graag uw vragen.

Bijlagen