Food

Efficiënt en snel schakelen

Voedingsproducten kennen een steeds kortere Product Life Cycle (PLC). En ook de time to market wordt korter. Teamplast speelt hier efficiënt en ervaren op in. Met ontwerp- en productiecapaciteit in eigen huis kunnen we snel schakelen. Wij zetten uw stakeholders en onze specialisten samen aan tafel, inventariseren  eisen, wensen en functionaliteiten op weg naar de beste verpakking en anticiperen alvast op de consequenties voor uw afvullijn en logistiek.

Functionele ve​​rpakkingen

Teamplast ontwerpt en ontwikkelt functionele verpakkingen, op de toepassing en de consument. Onze sluitingen beschermen uw product en worden toch eenvoudig en vriendelijk geopend of verwijderd. En unieke doseersystemen en schenkoplossingen geven daadwerkelijk inhoud aan het begrip ‘functioneel ontwerpen'.

Productie volgens ISO 22000

Teamplast produceert haar verpakkingen en sluitingen onder dagelijkse  controle volgens de ISO 22000 richtlijnen voor voedselveilig produceren. De certificerende instantie Lloyds beoordeelt ieder jaar onze productiefaciliteiten. Wij beschikken over een ruimte waar onder beschermende atmosfeer geproduceerd kan worden.

Migratie en traceability

De grondstoffen die wij gebruiken voor onze verpakkingen, doseersystemen en sluitingen zijn getest op migratie volgens de richtlijnen van de Europese Unie. Deze richtlijn is van toepassing op materialen en voorwerpen van kunststof die bestemd zijn om met levensmiddelen in aanraking te komen. Onze verpakkingsproducten zijn altijd traceable door onze geregistreerde productiebatches.