Brainstormsessie

Aan ieder verpakkingsontwerp gaat een brainstormsessie vooraf waarin alle aspecten van uw nieuwe verpakking aan bod komen. We stellen een team samen, wanneer nodig aangevuld met specialisten uit de keten, zoals flessenleveranciers, decoratiespecialisten en afvullers. Een afspraak is zo gemaakt.  

Met ons brainstormen 
over uw verpakking of sluiting?