Grondstoffen

Herkomst g​ro​n​dstoffen

Van onze grondstoffenleveranciers verwachten wij dat zij rechtvaardig produceren, dat zij hun personeel niet uitbuiten en dat zij een redelijke prijs voor de materialen betalen.

Lager grondsto​ffe​n​verb​ruik

Innovatie in doseringsconcepten biedt nieuwe mogelijkheden om uw producten in een geconcentreerde vorm aan te bieden en verspilling tegen te gaan. Met slimme doseeroplossingen kan uw klant het product tot op de milliliter nauwkeurig doseren, waarna het concentraat vermengd wordt met bijvoorbeeld water. Bijkomend voordeel van een dergelijke gebruiksvriendelijke verpakking is dat er minder grondstoffen nodig zijn.

Biobased en biodegradeerbare (composteerbare) grondstoffen

Teamplast ondersteunt en neemt zelf actief deel in onderzoek naar duurzame grondstoffen. Een nieuwe ontwikkeling is het gebruik van biobased (hernieuwbare) grondstoffen. Het betreft hier natuurlijke grondstoffen die opnieuw aangeplant kunnen worden, zoals zetmeel, suiker en soja. Daarnaast zijn de biodegradeerbare grondstoffen waaronder composteerbare polymeren in opkomst. Deze materialen kunnen alleen worden toegepast als ze voldoen aan de Europese norm voor composteerbaarheid en mits de materiaaleigenschap een toegevoegde waarde heeft. Bijvoorbeeld  bij de verpakking van vers voedsel. De verpakking wordt dan samen met de voedselresten verwerkt  tot waardevolle compost.

NRK - Met de branche naar duurzaam verpakken

Brancheorganisatie NRK (Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie) spreekt de ambitie uit dat in het jaar 2030 25% van de kunststof grondstoffen vervaardigd zijn van biomassa; een hernieuwbaar materiaal. De NRK ondersteunt en stimuleert de ontwikkeling en toepassing van biogebaseerde polymeren.  Dit komt tot uiting in samenwerking met partners in het Innovatienetwerk-rki.nl en kennisinstituten zoals de Wageningen Universiteit. In het NRK Informatieblad van september 2012 geeft de organisatie haar visie als het gaat om biobased en biodegradeerbare grondstoffen.